Cypraea quadrimaculata


Cypraea quadrimaculata   (Gray, 1824)
Bohol, Filipinas
2,1 cm